Aanraking is een eerste levensbehoefte

Jeeeuj, wat een voordelen

Werkkostenregeling
Met ingang van 1 januari 2015 is de werkkostenregeling voor alle organisaties verplicht. Deze regeling vervangt de oude regeling van de belastingdienst die de vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel regelt. In de werkkostenregeling is ook de verstrekking van stoelmassages of bedrijfsmassages opgenomen.

De werkkostenregeling brengt ingrijpende veranderingen met zich mee. In de nieuwe regeling van de belastingdienst mag u als werkgever uw personeel tot een maximum van 1,2% van de totale loonsom laten profiteren van vergoedingen en verstrekkingen. Het is niet langer noodzakelijk om deze vergoedingen per werknemer bij te houden, dan kan bedrijfsbreed.

Stoelmassages en de werkkostenregeling
De belastingdienst stimuleert werkgevers om te investeren in de gezondheid en vitaliteit van hun medewerkers. Stoelmassages worden door de belastingdienst gestimuleerd door middel van investeringen.
Als er door een bedrijf voldaan wordt aan de volgende voorwaarden, worden alle stoelmassage vergoed:

  • U hebt als werkgever een arboplan.
  • De massage maakt in redelijkheid deel uit van dat arboplan.
  • De massage vindt tijdens werktijd op de werkplek plaats.
  • De werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen.
  • Er is geen sprake van een aanmerkelijke priv√©besparing voor de werknemer.

 

Indien niet wordt voldaan aan deze voorwaarden kunnen de stoelmassages nog steeds onbelast worden verstrekt, maar gaan ze wel ten koste van de 1,2% ruimte in de werkkostenregeling.

Afspraak Maken

Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.